Hunter x Hunter : ‘ ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ’

ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่า มาถึงอนิเมะ Hunter x Hunterเรื่องโปรดของใครหลาย ๆ คน เป็นเรื่องที่ตัวละครนั้นจะต้องไปสอบคัดเลือกทางด้านร่างกาย และ จิตใจ เพื่อจะเป็นฮันเตอร์ ซึ่งฮันเตอร์แต่ละคนจะมีลักษณะนิสัยรวมไปถึงหน้าที่การงานที่ต่างกัน เช่น ฮันเตอร์นักอนุรักษ์ ไปจนถึง ฮันเตอร์นักฆ่า และตัวเอกของเรื่องก็คือ กอร์น, คิรีวร์  คุราปิก้า และ เลโอริโอ ส่วนตัวร้ายในเรื่องก็คือ อิโซกะ ซึ่งในการแข่งขันนั้น

Read More